Aron Rice Aron Rice Aron Rice Aron Rice Aron Rice

Нашата История

През 2008 нашият екип започва проучване за конкретна технология за преработка на ориз, включваща:

Силозно стопанство с капацитет 12 000т изсушена оризова арпа

Сушилна инсталация с капацитет 120т оризова арпа на цикъл и използванве на оризови люспи за гориво при производство на топъл въздух за сушилен агент.

Оризарна за преработка на оризова арпа до бял ориз с капацитет 4,5т на час.

Последвалите анализи и сравнения на технологии за преработка на ориз са базирани на срещи и разговори с водещите производители на оборудване за зърнопреработка в света. Фирма Buhler предлага технология за преработка развита във височина ( 4 етажа), което позволява намалено използване на елеватори (повече гравитачен самотечен транспорт), намален процент на начупени зърна, надеждно почистване на арпата от примеси (камъни и метални частици), 100% оптично сортиране на готовия продукт със Сортекс машина и автоматизиран контрол на работния процес чрез компютърна система. Освен надеждност на машините, Buhler     предлага и възможността на системата за контрол на качеството на изходния продукт да гарантира еднаквост на партидите бял ориз.

Предприятието „Арон Райс“ е изградено през периода Юни 2009-Януари 2011 на територия от 18000 кв.м. В технологично отношение то е съвкупност от модерно силозно стопанство, предприятие за преработка на оризова арпа до бял ориз, цех за пакетиране и съхранение на готова продукция.

През Юни 2011г. ръководството на дружеството започна въвеждането на интегрирана система за управление на качеството и  безопасност на храните. 

Copyright 2011 - Aron Rice.

Email: info@aron-rice.com, Тел: 031 / 822 092, Адрес: Съединение, България