Aron Rice Aron Rice Aron Rice Aron Rice Aron Rice

Нашите цели

Нашаите цели са:

  • Да предложим на българския и европейския пазар най-добрия ориз - ориза, грижливо отгледан в района на р. Марица, съхранен и преработен чрез най-модерните технологии, опакован за дълготрайно съхранение и доставен на клиента.
  • Лидерско място на пазара по качество и съотношение качество – цена.
  • Възпитаване на вкус.
  • Да възстановим оризовата култура в България на европейско ниво.
  • Да внедрим най-добрите технологии и системи за управление на безопасността и качеството на храните.
  • Да създадем трайни бизнес отношение с партньори и корпоративни клиенти, както и съвместни дейности с научни институти и лаборатории за изследването на храни.

Copyright 2011 - Aron Rice.

Email: info@aron-rice.com, Тел: 031 / 822 092, Адрес: Съединение, България